×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تازه های سارکوئیدوز

ششمین کنفرانس تازه های سارکوئیدوز و سایر بیمارایهای گرانولوماتوز ریوی به ریاست سرکار خانم دکتر عاطفه عابدینی از تاریخ 18 بهمن 1403 لغایت 19 بهمن 1403 در تهران برگزار می گردد.

ششمین کنفرانس تازه های سارکوئیدوز و سایر بیمارایهای گرانولوماتوز ریوی به ریاست سرکار خانم دکتر عاطفه عابدینی از تاریخ 18 بهمن 1403 لغایت 19 بهمن 1403 در تهران برگزار می گردد.

بیشتر
برگزاری پنجمین کنگره ی سارکوئیدوز ایران با رویکرد بین رشته ای

برگزاری پنجمین کنگره ی سارکوئیدوز ایران با رویکرد بین رشته ای

بیشتر
کارگاه آموزشی کاربرد سیرولیوس در بیماری های عفونی و ریوی

کارگاه آموزشی کاربرد سیرولیوس در بیماری های عفونی و ریوی

بیشتر
پنجمین کنگره ی ملی سارکوئیدوز

پنجمین کنگره ی ملی سارکوئیدوز

بیشتر
 کنگره جهانی سارکوئیدوز و سایر بیماری های گرانولوماتوز ریوی

کنگره جهانی سارکوئیدوز و سایر بیماری های گرانولوماتوز ریوی

بیشتر
سایت سارکوئیدوز بروزرسانی شد

سایت سارکوئیدوز بروزرسانی شد

بیشتر
توضیحات دکتر عاطفه عابدینی در خصوص ترموپلاستی بیماران مبتلا به آسم

توضیحات دکتر عاطفه عابدینی در خصوص ترموپلاستی بیماران مبتلا به آسم

بیشتر
پذیرش اتباع غیر ایرانی در مقطع فلوشیپ

پذیرش اتباع غیر ایرانی در مقطع فلوشیپ

بیشتر
تنظیمات قالب