پروژه ها
 


ثبت بیماران سارکوئیدوز
ثبت بیماران سارکوئیدوز در سراسرکشور
مرکز تحقیقات سارکوئیدوز برای نخستین بار در کشور اقدام به ثبت بیماران سارکوئیدوزی نموده است.
 ١٣٩٥/١٠/١١ - نظرات : ٠متن کامل >>
میزان بیان(TLRs(TLR2, TLR4 و(NLRs (NOD1,NOD2 و پلیمورفیسم NOD 2
بررسی میزان بیان(TLRs(TLR2, TLR4 و(NLRs (NOD1,NOD2 و پلیمورفیسم NOD 2 در بیماران مبتلا به سارکوئیدوزیس ریوی
هدف از این تحقیق شناخت بهتر مکانیسم¬های ایمونوپاتولوژیک در سارکوئیدوزیس با تمرکز روی زیرگروه¬های مشخص بیماری برای مطالعه رابطه بین میزان بیان TLRs (TLR2, TLR4) و NODs (NOD1, NOD2) و همچنین پلی-مورفیسم NOD2 و بیماری سارکوئیدوزیس می باشد. به امید اینکه این تحقیق در جهت شناخت بیشتر سارکوئیدوزیس مفید واقع شود
 ١٣٩٢/١١/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 

 

Copyright © 2013 FSA-REASERCH.COM Allright Reserved   Powered By NRITLD IT Department