×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

جهت اخذ نوبت ویزیت و اطلاع از برنامه ی کلینیک سارکوئیدوز، به لینک های نوبت دهی مراجعه

و یا با شماره تماس های 09368092437 و 02188190579 و 02188192356 ارتباط برقرار نمایید.

 

لینک های نوبت دهی

 

                     

 

تنظیمات قالب